آخرین بروزرسانی بانک های اطلاعات مشاغل و اصناف ایران آذر ماه ۱۳۹۴ میباشد.

در صورتی که بانک اطلاعات مورد نظر را یافت نکردید میتوانید از طریق پشتیبانی سایت  سفارش دهید.

تعداد کل رکورد های بانک های اطلاعاتی بیش از ۳ میلیون رکورد میباشد.

آخرین آپدیدت آذر ۱۳۹۴